Hotel Pošta - Děčín 

Muzika

 

Taneční zábavy

Sobotní zábavy se ruší z důvodu neúměrně vysokých poplatků OSA a Intergramu.