Hotel Pošta - Děčín 

Historie

 

Děčín

Na místě slovanského sídliště vznikla koncem 10. století knížecí celnice s hradem, zde na místě soutoku Ploučnice s Labem se již tehdy konaly významné trhy. Počátkem 12. století je prvně doložena osada s kostelem. Krátce poté byl hrad přestavěn a pod severním svahem vzniklo nové sídliště, které bylo r. 1283 povýšeno na město a opevněno.

Děčín drželi postupně Vartemberkové, Salhausenové, pánové z Býnu a Thunové. Středověké město mělo zhruba čtyřúhelníkový tvar kolem velkého náměstí a leželo na terase severovýchodně od hradního vrchu, nikoli tedy přímo na břehu Labe. Již od středověku ale vzniklo vně hradeb tzv. předměstí. Ohromný rozmach zaznamenal Děčín během minulého a tohoto století, po 2. světové válce došlo ke sloučení Podmokel a dalších obcí s Děčínem. Tak se nyní zdá, že Děčín má dvě centra.

Město Děčín , ležící v severních Čechách, sčítá celkově okolo 56 000 obyvatel a leží v nadmořské výšce 136 m.